भारत अमुचा देश


भारत अमुचा देश, भारत अमुचा देव

'भारत अमुचा सत्यधर्म' हा मंत्र जपू हा एक

भारतीय मी आहे आधी, आपण सारे एक 

आम्ही मराठी, आम्ही गुर्जर, मद्रासी, माळी हिंदी

प्रांत आमुचा भाषा आमुची श्रेष्ठाचि सर्वांमधी

दुराभिमाना देऊ असल्या पूर्ण छेदती रेघ 

धर्म-जातिच्या, जुन्या मनूच्या, जुन्या कल्पना सोडू

उच्चनीचता गाडुन टाकू जाचक रुढिंना तोडू

विशाल भारत स्वपूनीपनी त्याचा साकारु आलेख

प्रांत, देश, या पुढेहि जाऊ, जुजु या मानवतेला

मित्र जगाचे सारया होऊ, मित्र करु या त्याला सत्य, अहिंसा, शांती यांचा संगम साधु सुरेश

विनायक रहातेकर