भारती सृष्टीचे सौंदर्य


भारती सृष्टीचे सौंदर्य खेळे

दावीत सतत रुप आगळे 

वसंत वनांत जनांत हासे

सृष्टीदेवी जाणू नाचे उल्हासे

गातात संगीत पृथ्वीचे भाट

चैऋ-वैशाखाचा ऐसा हा थाट 

ज्येष्ठ-आषाढात मेघांची दाटी

कडाडे चपला होतसे वृष्टी

घालाया सृष्टीला गंगल स्नान

पूर अमृताचा सांडे वरुन

गगनी नर्तन कृष्ण मेघांचे

भूतली मयूर उत्तान नाचे 

श्रावणी पाऊस हास्याचा पडे

श्रीकृष्ण-जन्मताची दंग उडे

बांधिती वृक्षांना रम्य हिदोंळे

कामिनी धरणी वैभवी लोळे

सृष्टीदेवी

शांताराम आठवले