तिरंगी आमचा भारतीय झेंडा

तिरंगी आमचा भारतीय झेंडा उंच उंच फडकवू

प्राणपणाने लढून आम्ही शान याची वाढवू ||धृ|| 

कित्येक लढले याच्यासाठी

कितीकानी दिधले प्राण

यांच्याचसाठी कितीकांनी

फासात घातली मान

देवासमान हा आम्हास

त्याचा मान आम्ही राखू ||1|| 

क्रांतीकारी अन समाजसेवक

हाती घेवून जातसे चालत

शत्रूच्याही उरात बसती

उंच पाहून याला धडकी

न राहू मागे आपण

चला बळ तिरंग्याचे आपण दावू ||2|| 

युध्द जरी हो आज नसले

भय देशावरी रोजच कसले

दहशत घालती दहशतवादी

फुकाची करती वादावादी

झाला तिरंगा निमीत्त केवळ

वाद सारे आता बाजू सारुन देवू ||3||

 

पाषाणभेद